เดือน: ตุลาคม 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ บ่อ ในพื้นที่ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน และ ต.สาคร อ.ท่าแพ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ บ่อ ในพื้นที่ ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน จำนวน ๒ บ่อ และต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖ บ่อ ในพื้นที่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยวิธีเจาะจง (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017