ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร โครง […]

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข็มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร โครง […]

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอ […]

Continue Reading